WIĘCEJ INFORMACJI:
biuro@hutimex.pl

Przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki ślimakowe,
sortownie, wyciągi, systemy transportu pionowego - producent, Polska

informacje o firmie

Przedsiębiorstwo Produkcji Eksportowej HUTIMEX®
Powstaliśmy w 1991r. Od początku istnienia Firma nasza zajmuje wiodącą pozycje wśród producentów maszyn i urządzeń.

Nasza Oferta
Urządzenia nasze dostarczane są zarówno na rynek krajowy jak i rynki zagraniczne dla hut żelaza i stali, hut szkła, przemysłu górniczego, ochrony środowiska, przemysłu chemicznego, spożywczego, materiałów budowlanych, drzewnego, motoryzacyjnego i innych. Współpraca z Firmą GRUNIG GmbH Części zamienne do Przenośników Vendig

producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągiDo zakresu działalności Firmy należy między innymi:
- wykonywanie dokumentacji technicznej na potrzeby Inwestora oraz dokumentacji warsztatowej,
- opracowywanie modernizacji istniejącego parku maszynowego, proponujemy nowe rozwiązania technologiczne oraz nowe rozwiązania maszyn i urządzeń,
- wykonywanie opracowania technologicznego transportu wewnętrznego ciągłego i przerywanego, w tym również wyciągi towarowe,
- opracowywanie rozwiązań ciągów transportowych,
- wykonywanie konstrukcji maszyn, urządzeń i części, konstrukcji spawanych oraz obróbki odlewów,
- wykonywanie, dostawa i montaż urządzeń transportu ciągłego takiego jak: przenośniki taśmowe (stacjonarne i przejezdne), ślimakowe (rurowe i korytowe), kubełkowe (grawitacyjne i odśrodkowe),
kieszeniowe, rolkowe, zgrzebłowe oraz innych urządzeń towarzyszących wykorzystywanych w przemyśle,
- produkcja urządzeń i linii ekologicznych, w tym również linii do segregacji odpadów komunalnych, tworzyw sztucznych oraz odzieży używanej,
- modernizacja istniejących urządzeń technicznych,
- nadzór przy pracach montażowych oraz podczas rozruchu instalacji,
- dostawa części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
- produkcja urządzeń hutniczych,
- budowa obiektów specjalnych,
- dostawa i remonty pieców przemysłowych wraz z pełną automatyką przemysłową,
- wynajem i remont sprzętu,
- dostawa zamiatarek Firmy GRUNIG GmbH,
- produkcja wszelkiego rodzaju tarcicy drewnianej wraz z impregnacją wgłębną.
- usługi transportowe i magazynowe.

Urządzenia wykonywane są na podstawie dokumentacji własnej lub Zamawiającego.
Zapewniamy obsługę serwisową pogwarancyjną.

Aby w pełni spełnić Państwa wymagania, do każdego realizowanego zadania podchodzimy indywidualnie. Dokładne poznanie oczekiwań Klienta pozwala nam na zaoferowanie nowoczesnych urządzeń o wysokiej jakości przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej konkurencyjnej ceny. Dla naszych Przedstawicieli oferujemy rabaty handlowe.

Współpracujemy z Klientem na każdym etapie realizacji projektu.

producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi producent Przenośniki taśmowe kubełkowe ślimakowe sortownie wyciągi

Informacje kontaktowe